प्रभु क्षमा दिनुहुन्छ

loof die Here, lavdërojnë Zotin, الثناء على الرب, փառաբանում Տիրոջը, Rəbbə həmd, goraipatzeko Jaunaren, славіць Госпада, পালনকর্তার প্রশংসা, hvale Gospoda, хвалят Господа, lloar el Senyor, sa pagdayeg sa Ginoo, Ambuye alemekezeke, 赞美主, 讚美主, hvale Gospodina, chvála Pánu

ca ngợi Chúa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s